Geodetické práce,
3D skenování budov

Sledujte nás

3D skenování objektů a budov

3D skenování objektů, budov i přírodních povrchů v reálném prostředí nebo za provozu

Zajišťujeme přesné snímání reálného prostředí do 3D. Pro svou činnost využíváme profesionální 3D scanovací zařízení Leica RTC360, které umožňuje uživatelům dokumentovat a zachycovat reálná prostředí budov, objektů, případně přírodních útvarů do 3D a to bez ohledu na jejich velikost a tvar. Díky možnosti georeferencování je možné použít výsledná data jak ve 2D i 3D.

Výhody laserového scanování

• Veškeré výstupy jsou vytvořeny s maximální přesností a rychlostí ve formátech použitelných ve většině 3D i 2D programů • Tvar budov a objektů nehraje roli, je zachycen vždy s maximální přesností a velmi rychle • Vysoká rychlost snímání, díky čemuž je možné změřit i ostatními přístroji a technologiemi nezměřitelné • 3D scanování je možné provádět za provozu • Georeferencování, tedy umístění mračen bodů do souřadnic WGS-84 nebo S-JTSK • Obarvení mračen bodů fotografiemi • Pro všechny situace stačí pouze jeden 3D scan prostředí z něhož je možné čerpat veškerá data pro 3D i 2D a to s maximální přesností • Díky 3D scanu vznikne komplexní zeměměřičská dokumentace s obrovským přesahem • Úspora nákladů spojených s následným doměřováním • Možnost přesného měření za nepříznivých podmínek ( stísněné prostory, snížená viditelnost nebo tma) • Možnost využití výstupu z 3D scanu k přesné orientaci a stavu v dané lokaci, využitelné jak pro kontrolu, tak orientaci či plánování bez nutnosti fyzické kontroly místa • Možnost nastavení automatického odstranění pohybujících se objektů • Vysoká rychlost scanování, až 2.000.000 bodů/sekundu • Z výstupu ve 3D je možné tvořit 2D plány, BIM objekty • Do výsledného 3D plánu je možné zadávat vlastní body s popisem.

Možnosti 3D scanování

• Přesné zaměření objektů pomocí 3D scanu • Zpracování mračen bodů a jeho umístění v cloudu, na PC nebo serveru a vytvoření webshare projektu • Tvorba přesných BIM objektů z dat 3D scanu • Zaměření fasád nebo jiných částí budov a objektů bez ohledu na složitost samotného tvaru • Dodání bitmapových a vektorových řezů i pohledů ve 2D • Vyhodnocení deformací či posunů objektů • Přesný výpočet objemů zeminy a jiných materiálů • Tvorba renderových snímků s reálnými povrchy • Skenování přírodních povrchů jakými jsou skalní útvary, ledovce, svahy hor a kopců

0
3778 .
Dokončených projektů
10
912 .
Odbavených klientů
1000
63000 .
Odpracováno hodin
0
29 .
Let na trhu

Nebojte se nás kontaktovat.